Standaardformulier voor herroeping

 

 (Indien u de overeenkomst wilt herroepen, dan vult u dit formulier in en stuurt u het terug.)

 

 - Naar Bernd Hermanns, Aachener Str. 63, 52531 Übach-Palenberg,  E-mailadres: info@dunkelheit-produktionen.de :

 

 - Hiermee herroep(en) ik/ wij (*) het door mij/ ons (*) afgesloten overeenkomst door de koop van de volgende goederen (*)/

   de levering van de volgende diensten (*)

 

 - Besteld op (*)/ ontvangen op (*)

 

 - Naam van de verbruiker(s)

 - Adres van de verbruiker(s)

 - Handtekening van de verbruiker(s) (enkel bij geschreven bericht)

 - Datum

 

 (*) Schrappen wat niet van toepassing is.